Ακαδημία CISCO ΤΕΙ Κρήτης

 

“Python Programming” 

 

Η ακαδημία CISCO ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει τον 2ο κύκλο του πιστοποιημένου προγράμματος PCAP: Programming Essentials in Python

διάρκειας 70+ ωρών ώστε να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες στην χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια και διεισδύει συνεχώς σε νέους τομείς όπως Big Data Analytics και Internet of Things.

 

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

Τόπος Υλοποίησης: Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ΄αποστάσεως μέσω κατάλληλων εργαλείων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, κατά προτίμηση απογευματινές -βραδυνές ώρες.

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης www.netacad.com της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης (labs, quizzes & assignments). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος.

Αξιολόγηση: Την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΤΕΙ Κρήτης. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να εξεταστεί εξ’ αποστάσεως με κάποιο πρόσθετο κόστος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής τάξης, εκδίδεται αυτόματα και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή του προγράμματος πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης.

Παροχές:

  • 24+ διδακτικές ώρες που υλοποιούνται με δίωρες διαλέξεις σε εβδομαδιαία βάση.
  • Εξάσκηση σε Python Sandboxes μέσω web-browser.
  • Επίσημο πιστοποιητικό εκπαίδευσης που εκδίδεται κεντρικά από την ακαδημία Cisco με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Κόστος συµµετοχής στο πρόγραμμα:

  • 200€  (πρέπει να καταβληθεί αμέσως μετά την δήλωση συμμετοχής).
  • Κόστος εξ’ αποστάσεως εξέτασης 30€/ενότητα.
  • Οι πρώτοι 10 που θα δηλώσουν συμμετοχή απαλλάσσονται από τα εξέταστρα των 30€ για την εξ’ αποστάσεως εξέταση.

 

Β) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:  11.Ιανουαρίου.2019 – 20.Ιανουαρίου.2019
  • Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής: https://cna.go.teicrete.gr/registration
  • Πληροφορίες προγραμμάτων της ακαδημίας: https://cna.go.teicrete.gr/contact
  • Περίοδος διεξαγωγής προγράμματος:  από 21.1.2019 έως  19.Απριλίου.2019.
Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης,

Υπεύθυνος Ακαδημίας Cisco / Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής