Ακαδημία CISCO Κρήτης

 

Η ακαδημία CISCO του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) προκηρύσσει τον 9ο κύκλο του προγράμματος “CCNA Routing and Switching – ICND1” που αποτελείται από τις θεματικές ενότητες:

 

  1. Introduction to Networks
  2. Routing and Switching Essentials

 

και οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού 100-105 ICND1.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

Τόπος Υλοποίησης: Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ΄αποστάσεως μέσω κατάλληλων εργαλείων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να εξεταστεί εξ’ αποστάσεως με κάποιο πρόσθετο κόστος.

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα εκπαίδευσης  της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης (labs) και αυτοαξιολόγησης (quiz). Πρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα εξάσκησης σε προσομοιωμένο δικτυακό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος Packet Tracer που διατίθεται στους εγγεγραμμένους χρήστες. Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης (exams) εξ’ αποστάσεως και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος. Την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής τάξης, εκδίδεται αυτόματα και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή του προγράμματος βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης.

Παροχές:

  • 40 διδακτικές ώρες που κατανέμονται στις διαλέξεις των δύο ενοτήτων
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις των εισηγήσεων
  • Προαιρετική εξάσκηση σε εργαστηριακό δικτυακό εξοπλισμό CISCO σε αίθουσα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1-2 μέρες πριν την τελική εξέταση.
  • Βεβαίωση CISCO επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης κάθε ενότητας.
  • Προετοιμασία για την τελική πιστοποίηση ICND1 με την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας.

Αριθµός καταρτιζοµένων:  5 – 10 άτοµα

Έναρξη-1:  3 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη-2: Με την ολοκλήρωση εγγραφής ομάδας 5 ατόμων τουλάχιστον ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

Διάρκεια Προγράµµατος: 3 μήνες/ενότητα (μέγιστο)

Κόστος συµµετοχής: 500€ (πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας www.netacad.com της Cisco, τις διαλέξεις με το υλικό τους, την εξάσκηση σε πραγματικό δικτυακό εξοπλισμό και την τελική ηλεκτρονική εξέταση). Παρέχεται έκπτωση 20% σε όσους πληρώνουν τα δίδακτρα ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους έως 31.7.2019. Για τους φοιτητές, παρέχεται έκπτωση 20% με πληρωμή σε 2 δόσεις (300€ έως 31.7.2019 και 100€ έως 30.11. 2019). Επιπλέον, όσοι επιλέγουν εξ’ αποστάσεως εξέταση, επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος  30€/ενότητα. Για ομάδες άνω των 5 ατόμων που πραγματοποιούν ενιαία εγγραφή παρέχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Aπευθύνεται σε:    Μηχανικούς Πληροφορικής και Υπολογιστών, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Καθηγητές Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών στην Α’/Β’θμια εκπαίδευση, Στελέχη Επιχειρήσεων αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην ευρύτερη τεχνολογική περιοχή των Δικτύων Επικοινωνιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:  10.Ιουνίου.2019 – 31.Ιουλίου.2019

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://cna.go.teicrete.gr/registration

Για πληροφορίες προγραμμάτων της ακαδημίας: https://cna.go.teicrete.gr/contact

 

O Επιστημονικά Υπεύθυνος & Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης